KİTAP TANITIMLARI
Öğrenme Stratejileri
Yazarı : Hakan Baykal
Yayın Evi : Güvender Yayınları
Sayfa Sayısı : 262
Kitap, biçimsel olarak birbirinden bağımsız, fakat içerik açısından birbiriyle bağlantılı yazılardan oluşuyor. Birçok başlıktan oluşan eser, bu özelliğiyle öğrenciler için rahat okunabilecek bir nitelikte hazırlanmış. Kitabın yoğun olarak hitap ettiği yaş aralığı da göz önüne alınarak okumayı zevkli kılacak unsurlardan da yararlanılmış eserde. Bu amaçla, anlatılan konularla irtibatlı olarak karikatürler ve kısa hikayeler konulmuş.
Kitabın içinde ‘Doğru teknik direktör şampiyon yapar’, ‘Beni bu güzel havalar mahvetti’, Patlıcanın uşağı’, Hayatının kahramanı olmak’, ‘R özürlülerin geleceği parlak’ gibi birçok başlık mevcut. Konular, teorik bilgilerin sıkıcılığından uzak bir dille ele alınmış. Bilindiği üzere sınavda başarıyı yakalamak hem bilgi yeterliliğiyle hem de psikolojik anlamda güçlü olmakla mümkün. Bu kitabı benzerlerinden ayıran nokta, içerdiği bilgilerle öğrenciyi bilinçlendirmesinin yanı sıra öğrenciye sınava hazırlık süresince lazım olacak psikolojik desteği de sağlaması. Bu amaçla kitabın içine motivasyonu artırıcı yazılar da konulmuş. Ayrıca son bölümde, öğrencinin kendine model alabileceği başarılı kişilerle yapılan röportajlara yer verilmiş. Sınava hazırlık sürecinde size yararlı olacak bu kitabı okumanızı öneriyoruz.
Başarı Kılavuzu
Yazarı : Hüseyin Tobi
Yayın Evi : Güvender Yayınları
Sayfa Sayısı : 216
Kitap 8 bölümden oluşmakta. Kitabın 1. bölümünde, öğrenmeyi öğrenmenin ne anlama geldiği ortaya konulmuş.
2. bölümde, “Niçin Çalışmalıyız?” sorusunun cevabı üzerinde durulmuş.
3. bölümde, başarı zincirinin ilk halkasını oluşturan “Başarıya İnanma” konusu ele alınmış. Başarısız öğrencinin ve başarılı öğrencinin düşünce tarzı ve davranış biçimi ortaya konmuş. Başarı zincirinin ikinci halkası olan “Ulaşılabilir Bir Hedef Belirleme” Yale Üniversitesi’nin araştırması, Florance Chadwick’in ve Oruç Baba İnan’ın (ÖSS birincisi) çarpıcı öyküleri çerçevesinde ele alınmış. Kitapta, başarı zincirinin son halkasını oluşturan “Sistemli (Verimli) Çalışma” oldukça ayrıntılı işlenmiş.
4. bölümde, “Sınav Hazırlığının Üç aşaması” üzerinde durulmuş.
5. bölümde, “Sınav kaygısı ve bununla başa çıkmanın yolları” ele alınmış.
6. bölümde, başarı ve mutluluk ile aramıza duvarlar ören yanlışlarımız sorgulanmış.
7. ve 8. bölümde ÖSS’ye ve OKS’ye hazırlananlar için “Verimli Ders Çalışma Strateji”leri somutlaştırılmış. Her bir derse nasıl çalışılması gerektiği, branşında otorite olan uzmanların görüşlerinden derlenmiş.
Yıllarını eğitime veren yazar, tecrübelerini, birikimlerini bu kitapla genç kuşağa aktarmış. Umarız bu kitap sayesinde, hayallerinizle gerçekler arasındaki boşluklar dolar, hedeflerinize rahatça ulaşırsınız.
Başarının Yolu
Yazarı : Yunus Bilge
Yayın Evi : Güvender Yayınları
Sayfa Sayısı : 358
Okulda, sınavda; hatta hayatta Başarının Yolu; ‘öğrenmeyi öğrenme, hedef belirleme, plânlama, iyi bir çalışma ortamından yararlanma, motivasyonu sağlama, verimli çalışma, engelleri aşma, tecrübelerden yararlanma, sağlıklı olma ve kaygılardan kurtulma’dan geçer. BAŞARININ YOLU kitabında sırasıyla yukarıdaki konulara değinilmiş; en son ise öğrencilerimizin okulda ve eğitim hayatlarında çokça karşılaştıkları sınavlar değerlendirilmiştir. Kitapta derslere nasıl çalışılması gerektiği uzmanların ağzından aktarılmış, sınavlarda Türkiye derecesi yapmış öğrencilerle başarının yolu hakkında yapılan röportajlara yer verilmiştir.
Bu kitap, sınavlara hazırlanan hem de normal eğitimini sürdüren öğrencilere kendilerini geliştirme yollarını; hızlı, kolay ve çabuk öğrenme metotlarını ve öğrenme problemlerine getirilen çözümleri içermektedir. Kitapta, başarıya giden yolda yapılması gerekenler, belli bir sıralama içerisinde işlenmektedir. Bu kapsam doğrultusunda öğrenci, öğretmen ve veliye düşen görevler de vurgulanmaktadır. Bu bakımdan bu kitabı öğrencilerimizin yanında, öğretmen ve velilerimizin de okuması, eğitimin bütünlüğü ve sürekliliği açısından oldukça yararlı olacaktır.
“BAŞARININ YOLU” bu bakımdan, bir “deniz feneri” gibi öğrenciler başta olmak üzere, öğretmenlere ve velilere yol gösterici olacaktır. Kitapta, öğrencilik yaşamında karşılaşılabilecek sorunlara çözümler sunulmuş, başarıya giden yolda yapılması gerekenleri ele alınmıştır.
Verimli Çalışma
Yazarı : Yunus Bilge
Yayın Evi : Güvender Yayınları
Sayfa Sayısı : 224
Sınavlarda başarıya ulaşmak, bunu yaparken okul eğitimini ve sınavlara hazırlığı bir arada ve uyumlu bir şekilde götürmek için "verimli bir çalışmanın" gerçekleştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü artık çalışmak tek başına kişiyi sonuca götüren bir etkinlik değildir. Herkes kendine göre belirli bir çalışma gerçekleştiriyor. Önemli olan, çalışmayı da en iyi şekilde yapabilmektir. Çalışanların arasından sıyrılarak sonuca ulaşmayı sağlayacak etkili bir çalışmayı gerçekleştirmektir.
İşte kitabın yazarı Yunus Bilge, böyle bir çalışmaya "VERİMLİ ÇALIŞMA" demiş ve bu kitabı yayımlamış. Böylece küçük boyutlu, ama büyük içerikli bu kitap ortaya çıkmış.
Bu kitap verimli çalışmayı bir sistem olarak ele almaktadır. Bu sistemi oluşturan parçaları tek tek incelemektedir. Bu bağlamda kitap sağlığa; hedef belirlemeye; plan hazırlamaya; çalışma ortamına; çalışmayı istemeye; yoğunlaşmaya; öğrencinin kendini keşfetmesine;  öğrenmeyi öğrenmeye; başarının önündeki sabırsızlık, karamsarlık, ümitsizlik, güvensizlik, kaygı gibi engelleri aşmaya ve sınav zamanı yapılacaklara değinmektedir.
Umarız bu kitapla, derslere ve sınavlara hazırlıkta karşınıza çıkabilecek problemleri aşıp, verimli bir çalışmanın gereklerini yerine getirip başarıyı yakalarsınız.
Hafıza Teknikleri
Yazarı : Remzi Çavuş
Yayın Evi : Güvender Yayınları
Sayfa Sayısı : 208
Doksan dakika boyunca mükemmel bir oyun çıkarmak, kalenin içini bulmayan mükemmel şutlar çekmek, seyircilerin alkışını almak... Gol atılmadıysa bunların hiçbirinin önemi yoktur. Önemli olan gol atarak rakip takımı geride bırakmaktır. Aynen bu örnekte olduğu gibi, kitapları okumaktan çok onlardaki bilgileri anlamak, anladığını hafızada tutmak ve edinilen bilgileri uygulayabilmek önemlidir. Aksi takdirde ne hafızaya alınamayan bilginin ne de hafızaya alındığı halde uygulanmayan bilginin bir faydası olur.
“Hafıza Teknikleri” kitabında günlük hayatta uygulanmış ve uygulama imkanı olan hafıza tekniklerine yer verilmiş. Kitapta anlatılan tekniklerin geneli fazla bir çaba sarf edilmeden kavranıp uygulanabilecek tarzda. Bu tekniklere çok kısa sürede alışabilirsiniz.
Kitapta anlatılan tekniklerin bir kısmını kendinize göre düzenleyip geliştirebilirsiniz. Kendi çabanızla yeniden şekillendireceğiniz teknikler ve kodlamalar sizin için daha faydalı olacaktır.        
Özellikle ÖSS sisteminin değişmesiyle birlikte bilgi gücünü ölçmeye yönelik soruların gelecek olması, bilgilerin hafızaya alınmasını ve hafızada kalıcılığının sağlanmasını daha da önemli hale getirdi. Bu kitap sayesinde ÖSS’ye hazırlanırken bilgileri hafızanıza yerleştirmeniz ve bunların kalıcılığını sağlamanız hem zevkli hem de daha kolay olacaktır.
Anlayarak Hızlı Okuma
Yazarı : Remzi Çavuş
Yayın Evi : Güvender Yayınları
Sayfa Sayısı : 232
Sınava hazırlanan öğrencilerin en temel problemlerinden birisi, sınav sorularını sınav süresi içerisinde cevaplandıramamalarıdır. Yavaş okuma alışkanlığı, öğrencilerin çoğu soruya bakamadan sınavı tamamlamalarına neden olmaktadır. Bir sorunun bile binlerce adayın önüne geçmede çok değerli olduğu sınavlarda (ÖSS, OKS gibi) hızlı okuyabilmenin kıymeti daha çok ön plana çıkmaktadır. Sınavlarda gelen soruların bir bölümünün yorum ağırlıklı olduğu düşünüldüğünde, kitap okumanın bu tür soruların çözümünde oldukça etkili olacağı açıktır. Dolayısıyla bu kitap sayesinde kısa sürede çok kitap okuyarak yorum yeteneğini geliştirme imkanı da olacaktır.
Kitapta öncelikle yavaş okumanın nedenleri ele alınmış. Ayrıca ‘sorunların aşılması’ başlığı altında güvensizlik, odaklanamama, dikkatsizlik, iç disiplin bozukluğu, karamsarlık, kararsızlık ve stres gibi bir takım problemlerin üzerinde durulmuş. Kitabın son bölümünde ise hızlı okuma çalışmaları şemalarla, egzersizlerle aktarılmış.
Bu kitapta hızlı okuma seminerlerinde kullanılan ve olumlu sonuç alınan yöntemleri bulacaksınız. Bu yöntemleri gerektiği gibi kullanmış olanlar, okuma hızlarını zamanla % 100’lerin üzerine çıkarabilmişlerdir. Siz de bu kitaptaki yöntemleri kullanarak okuma hızınızı artırabilirsiniz. İlgi, istek ve azminiz okuma hızınızı günden güne yükseltecektir.
Başarıya Giden Yolda Öğrencilere Öneriler
Yazarı : Yunus Bilge
Yayın Evi : Zambak Yayınları
Sayfa Sayısı : 307
“Başarıya ulaşmak için, gereken davranışları bilmeli ve onları uygulamalıyız. Bir öğrenci olarak okulda, sınavlarda; hatta hayatta başarılı olmak istiyorsak;
Ailemizle iyi ilişkiler kurmalı
Okula gereken önemi vermeli
Öğretmenlerimizden yararlanmalı
İyi bir arkadaş çevresine sahip olmalı
Sağlığımıza dikkat etmeli
Elimizdeki imkanları sonuna kadar değerlendirmeli
İyi bir ortamda çalışmalı
Hedeflerimizi belirlemeli
Planlı çalışmalı
Motive olmalı
Konsantrasyonun gücünden yararlanmalı
Verimli çalışmalı
Sabırlı olmalı
Ümit taşımalı
Her şeyi iyiye yormalı” demiş kitabın yazarı Yunus Bilge. Zaten kitapta yukarıdaki başlıkların herbiri detaylı bir şekilde ele alınmış.
Başarılı olmak isteyen öğrenciler, kitaptaki önerileri dikkate alırlarsa üzerlerine düşen görevleri de yerine getirmiş olurlar. Başarıya giden yolda, bu denenmiş önerilerin hepinize yararlı olacağına inanıyoruz.
Ana Sayfa Geri Yukarı
Ana Sayfa | Üye Ol | Tavsiye Et | İletişim
www.SanalDersane.com © 2001 - 2016 .::. Her hakkı saklıdır.